Monday, April 28, 2014

Contoh Soalan Exam Akauntan W41 6 Mei 2014


Untuk di terima menjadi seorang Akauntan Gred W41, seorang calon perlulah lulus peperiksaan yang dijalankan oleh pihak Suruhanjaya Peperiksaan Awam (SPA).
Peperiksaan Bertulis Akauntan Gred W41 diwujudkan bertujuan untuk mengukur daya pemikiran calon serta kebolehan calon mengaplikasikan maklumat yang diperolehi melalui latihan akademik, bacaan dan pengalaman. 
Oleh itu, soalan-soalan yang dikemukakan dalam peperiksaan akan disesuaikan dengan kualiti yang di cari untuk menjadi seorang Akauntan Gred W41.
Terbaru peperiksaan Akauntan W41 akan diadakan pada 6 Mei 2014 serentak diseluruh negara. Bersempena dengan peperiksaan tersebut, pihak kami akan menghebahkan jualan khas panduan Peperiksaan Akauntan W41 yang mengandungi contoh soalan peperiksaan Akauntan W41, skema jawapan dan nota khas berkaitan peperiksaan.
Baca lanjut mengenai hebahan tersebut di bawah;
atau anda boleh melakukan pembelian melalui link berikut;